วันนี้จะผมจะมาคุย เรื่องการสร้างความมั่งคั่ง กับการ ออมเงิน จุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งคือ การหารายได้ โดยที่เราจะมีรายได้ 2 ทางด้วยกัน คือ เราต้องออกแรงหามา และ เราไม่ต้องออกแรง

แม้ตอนแรกๆ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากเราต้องออกแรง แต่เมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณ เราอาจจะไม่สามารถทำงาน และหาเงินได้อย่างเดิม  ถึงตอนนั้น รายได้หลักของเราต้องมาจาก ทรัพย์สิน แล้วเราควรมีเท่าไรก่อนเกษียณ!!!!

ผมขอสมมุติเหตุการณ์ดังนี้

นาย A เป็นโสดอายุ 30 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นพนังงานดีเด่น 5 ปีซ้อน ที่บริษัทมหาชนขนาดใหญ่  มีรายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท หรือปีละ 240,000 บาท โดยรายจ่ายนี้คิดแค่กินใช้ในชีวิตประจำวัน (ไม่ได้นำค่าเดินทางและค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ไปทำงานมาคิด) และผมขอใช้อัตราเงินเฟ้อที่ 3% (อัตราเงินเฟ้อ คือ ด้วยเงินจำนวนเท่าเดิมเราซื้อสินค้าได้น้อยลง)

เป็นยังไงครับเห็นอัตราเงินเฟ้อแล้ว  ลองมาดูเรื่องของนาย A กันต่อ
วันนี้มีรายจ่ายเดือนละ 20,000 แต่พอนาย A อายุ 60 ปี เป็นเดือนละประมาณ 48,000 เลย แต่นาย A ก็ไม่รู้กังวลอะไร เพราะเขาได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีแย่สุดๆก็ยังขึ้น 5%
แต่เมื่อนาย A อายุครบ 60 ปีเข้าสู่วัยเกษียณสมมุติค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเหมือนเดิม และนาย A คาดว่าตนเองจะมีอายุถึง 80 ปี

ผมลองนำรายจ่ายขอนาย A หลังเกษียณ 20 ปี มารวมกัน ได้ประมาณ 16 ล้านบาทครับ แปลว่านาย A ต้องเตรียมเงิน 16 ล้านเมื่อเขาอายุ 60 ปี เพื่อใช้จ่ายไปจนอายุ 80 ปี มาถึงตรงนี้พวกเราได้ลองคิดกันแล้วหรือยังครับ ถ้าเราอายุ 60 ปี เรามีทรัพย์สินเท่าไร ?

อย่าคิดว่าตัวเลขที่ผมคำนวณเป็นไปไม่ได้นะครับ
จากข้าวราดแกงกับ 1 อย่าง 35 บาทในวันนี้ อีก 50 ปี ข้างหน้าด้วยอัตราเงินเฟ้อแค่ 3% ก็เป็น 153 บาทแล้วครับ (ผมอยากจะบอกว่าสำหรับผมอัตราเงินเฟ้อไม่ใช่ 3% เมื่อประมาณ 5 ปีก่อนผมกินข้าวราดแกงกับ 1 อย่าง 25 บาท วันนี้ผมเจอเริ่มต้นที่ 35 บาท หรือขึ้นมา 40% ใน 5 ปี)
แม่ผมบอกว่าสมัยแม่เป็นนักเรียนได้เงินไปวันละ 2 บาท ก็ซื้อได้ทั้งข้าวและขนม  อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปัจจัยค่าใช่จ่ายอีกหลายอย่างนะครับ เช่น นาย A มีครอบครับที่ต้องรับผิดชอบ หรือสุขภาพของนาย A เมื่อเข้าสู่วัยชรา คุยมาถึงตรงนี้ผมก็อยากให้พวกเรามีเป้าหมายว่า ถ้าเราอายุ 60 ปี เราจะต้องมีทรัพย์สิน 20 ล้านบาท

!!! เพราะฉะนั้นเริ่มออมตั้งแต่ตอนนี้ ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นออมเงินและมีเป้าหมายที่ชัดเจน!!!

เขียนโดย Invisible hand